Những ngày gần đây, giới trẻ Đà Nẵng đang truy tìm tọa độ thảm rêu đá Nam Ô xanh mướt ...