Miên man trên những cung đường vượt trùng khơi ta tìm về Côn Đảo trong một ngày thu gió nhẹ ...