Con người từ thời xửa xừa xưa cũng đã biết tạo ra các khu nghỉ dưỡng (resort) rồi đấy, có ...