Cô Tô đẹp nhất có lẽ là vào mùa hè, khi mà bức tranh biển xanh – cát trắng – ...