Tháng 10, khi miền Tây dần chuyển mình sang mùa nước nổi thì cũng là lúc du khách ở bốn ...