Nằm trong khu vực không gian văn hoá Xứ Đoài với nhiều di tích lịch sử đã được xếp hạng ...