Vịnh Hạ Long vốn nổi tiếng là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới, đồng thời trong ...