Có nhiều bạn sẽ nghĩ rằng tới biển thì cần gì phải tới hồ bơi nữa, nhất là các bãi ...