Vừa rồi, cậu em tôi từ Sài Gòn bay ra Bắc để thực hiện chuyến đi mà cậu bảo là ...