Cầu bắc qua sông Tiền, nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, Đây là cây cầu dây văng đầu ...