Nhiều người vẫn biết đến Quy Nhơn như một khu vực kinh tế mở đang trên đà phát triển nhưng ...