Tuần vừa qua, độc giả của tạp chí du lịch thế giới, Rough Guildes, đã tiến hành bầu chọn những ...