Nhắc đến Úc người ta nghĩ ngay đến những thành phố lớn đã nổi tiếng từ lâu như Sydney, Melbourne ...