Có một ngôi làng mà những hình ảnh thân thương gần gũi đã đã in sâu vào tâm thức người ...