Quảng Bình là vùng quê của gió Lào, của cát trắng, của những con người mộc mạc, chân chất.   ...