Bruges Bỉ rất lãng mạn, thành phố giống như một câu chuyện cổ tích từ thời trung cổ với thị ...