Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi đặt thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một lãnh ...

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi đặt thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một lãnh ...

Lăng được khánh thành vào ngày 29 tháng 8 năm 1975. Lăng gồm 3 lớp với chiều cao 21,6 mét, ...

Quảng trường Ba Đình là quảng trường lớn nhất Việt Nam, nằm trên đường Hùng Vương và trước Lăng Chủ ...

Nhà hát Lớn Hà Nội là một nhà hát của Hà Nội, Việt Nam. Đây là một trong các trung ...

Khi nhắc về Hà Nội, người ta vẫn thường nhắc về những hàng cổ thụ, về những mùa hoa rải ...