Đình Phù Lão được khởi dựng vào năm 1688, thời vua Lê Chính Hoà thứ 15. Nguyên sơ đình Phù ...

Đình Phù Lão được coi là một trong những ngôi đình cổ nhất Việt Nam với những kiến trúc độc ...

Đến với vùng đất Hòa Bình, ngoài ghé thăm những đia danh nổi tiếng như thủy điện sông Đà, suối ...