Thẻ: Núi Bửu Long Đồng Nai

Chùa Bửu Phong

Chùa Bửu Phong nằm trên ngọn núi Bửu Long, thuộc phường Bửu Long, Tp. Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai. Bửu Long là ngọn núi thấp, qua...