Thẻ: núi bài thơ

Núi Bài Thơ

Trong danh mục du lịch Quảng Ninh cũng như trong quần thể danh thắng vịnh Hạ Long, núi Bài Thơ là địa danh nổi tiếng....