Thẻ: Núi Bạch Mã

Núi Bạch Mã

Núi Bạch Mã hay Dãy Bạch Mã là một dãy núi đẹp nằm trong vườn quốc gia Bạch Mã, là ranh giới tự nhiên giữa...