Thẻ: núi ba thê

Núi Ba Thê – Vọng Thê

Núi Ba Thê còn có tên gọi là Vọng Thê, tên gốc là Hoa Thê Sơn, đời các vua nhà Nguyễn, vì kỵ húy nên...