Vào những năm đầu thập niên 1960 của thế kỷ trước, hình ảnh nhà Sư trong chiếc áo vàng giải ...