Thu đi đông đến, cái khoảnh khắc chớm lạnh khiến lòng người nao nao. Tiết trời khô hanh, có chút ...