Thụy Điển không chỉ được biết đến là một quốc gia có các phương tiện vận chuyển tiên tiến, hiện đại mà còn có một...