Từ thành phố Tuy Hòa, Phú Yên vùng đất Nam trung bộ, theo Quốc lộ 1A đi ...