Xem thêm: Các khách sạn tại Cà Mau   Sân chim Ngọc Hiển có diện tích tự nhiên rộng 130ha. Là một trong những...