Hàng nghìn con cá chen chúc trong dòng suối nhỏ làm nên cảnh quan hiếm có tại suối cá Cẩm ...