Nguyệt thực là một trong những hiện tượng thiên văn học độc đáo của vũ trụ, trong đó nguyệt thực xuất hiện khi bóng của...