Lễ hội Hoa Phượng đỏ – Hải Phòng là một sản phẩm du lịch mới của thành phố Hải Phòng với nhiều hoạt động văn...