Ngã Ba Đồng Lộc – địa danh gắn liền với câu chuyện có thật của 10 cô gái anh hùng thời bom đạn. Ai tin...