Singapore – một thành phố được xem là biểu tượng của sự phát triển và văn minh, một nơi mà rất nhiều người được ao...