Trên đất nước hình chữ “S” thân thương, có rất nhiều những lệ hội, trò chơi dân gian và gắn với đó là hình ảnh...