Tag: Nem cua bể

Hội Mở Mặt – Hát Đúm

Từ lâu đời, người dân ở ven sông Bạch Đằng thuộc thành phố Hải Phòng có một phong tục lạ là hội “Mở mặt” vào...