Mường Tè Lai Châu là một tỉnh nằm ở phía bắc Sông Đà, Lai Châu hấp dẫn du khách với nhiều hang động, những cung...