Trong lòng Sapa mây khói bảng lảng, có một thung lũng đẹp và tình, quanh năm ngây ngất những bậc thang lóng lánh nước, rì...