Nếu trước đây du lịch Nam Phi không phổ biến thì hiện nay lượng khách đổ về nghỉ dưỡng ở đây ngày một đông bởi...