Ai lên Mù Cang Chải ngày hôm ấy, khi nắng thu rải mật ngọt lành khắp núi đồi, ắt hẳn sẽ không thể nào quên...