“Tháng ba hoa gạo gọi hè Muôn ngàn đốm lửa lập loè trời xanh”   Người ta có muôn cảm xúc với hoa gạo, một...