Tag: mùa hoa Mộc Châu

Tháng 10 dạo chơi Mai Châu

Không phải mùa hoa đào hoa mận cũng chẳng phải mùa ban vương cánh trắng núi rừng, vậy nhưng Mai Châu tháng 10 vẫn có...