Mộc Châu những ngày đầu năm, vẫn cái se lạnh đặc trưng của rẻo cao phương Bắc, nhưng vẩn vương ...

Em thích mùa mận hoa trắng nở rợp trời. Em thích trời lạnh thật lạnh để ôm anh thật lâu, ...