Đối với các tín đồ ẩm thực thì có ai không muốn mình được một lần du lịch khắp thể giới và thưởng thức tất...