Mùa đông về, gió lùa từng cơn giá rét căm căm và đôi khi bầu trời còn xám xịt u sầu. Ngày đông giá bạn...