Trong năm 2014 vừa qua, nền ẩm thực trong nước có nhiều thay đổi, cụ thể đã có nhiều món ăn ngon, mới lạ khuấy...