Brussels là một thành phố có nhiều món ăn ngon và không quá đắt đỏ như một số thành phố du lịch ở Châu Âu...