Cứ mỗi độ xuân về, khi hoa mận, hoa mơ, hoa cải… nở trắng rừng – đó cũng là lúc người Hà Nội và du...