Hướng dẫn       : Bên cạnh Chùa Minh Quang   Năm thành lập : 1986   Người sáng lập: Hoà Thượng Thích Giác Ðạo  ...