Thẻ: Lăng Nguyễn Huỳnh Đức Long An

Lăng Nguyễn Huỳnh Đức

Cách thị xã Tân An 3.5km về phía Tây, lăng Nguyễn Huỳnh Đức là một trong những kiến trúc lăng mộ cổ nhất ở Long...