Lấy sổ bút ra ghi chép lại kinh nghiệm đi đảo Phú Quý trong 3 ngày, ăn chơi bét tè ...