Khu di tích là công trình ghi ơn cụ Nguyễn Sinh Sắc – nguời đã sinh thành ra vị lãnh ...

Đồng Tháp là vùng đất có những cánh đồng cò bay thẳng cánh đón du khách với những cô gái ...